دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

فضل دعاء (ﻻ إله إﻻ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

فيديو دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمينزندگی، یک امانت است در دست تو

فلما صار عليه السلام في بطن الحوت ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾مزيد من المعلومات حول دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

توشه سفر به آخرت را کامل کن

اگر پادشاه جهانی بازهم گدای خدایی

دارایی دنیا دوستان همیشگی تو نیستند

در محضر خدا گناه نکن

با تزکیه و اصلاح نفس خود را آراسته بگردان

زندگی، یک امانت است در دست تو

Source: http://vaislamah.com/390.html


دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالميندعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

Leave a Replay

Submit Message